Република България ● Община Смядово

Езици

Резултати от проведен ІІ етап /интервю/ от процедура за подбор на кандидати за заемане на длъжности в ЦНСТПЛД-1 и ЦНСТПЛД-2 в гр. Смядово и одобрени кандидати

сряда, 28.09.2022 г.
Категория: 

Извлечение по протокол №2/27.09.2022 г. от заседание на Комисия, назначена със Заповед №699/13.09.2022 г. и Заповед №700/13.09.2022 г. на зам.-кмета на Община Смядово /представляващ Община Смядово на основание чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА и заповед №717 от 07.11.2019 г./, със задача да проведе интервю, оцени и класира явилите се участници, допуснати до втори етап в процедурата за подбор на кандидати за заемане на обявените длъжности в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция-1 и Процедура за подбор на кандидати в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция-2

 

Въз основа на оценките от проведеното интервю, комисията класира явилите се кандидати по длъжности, както следва:

за заемане на длъжността "Директор"

 1. Ивелина Стоянова Димитрова - 99 точки

                 

за заемане на длъжността „Социален работник“

 1. Мерлин Мехмедова Мехмедова – 90 точки
 2. Живка Петева Василева – 65 точки
 3. Надежда Николаева Никова – 65 точки

 

за заемане на длъжността „Трудотерапевт“

 1. Боряна Веселинова Гайдова – 87 точки
 2. Миглена Миткова Желязкова – 87 точки
 3. Милена Тодорова Стоянова – 81 точки
 4. Валентина Ангелова Иванова – 81 точки
 5. Радостина Тодорова Атанасова – 74 точки
 6. Галина Стоянова Петрова – 70 точки
 7. Красимира Славова Маринова – 54 точки
 8. Ивалина Маринова Павлова – 50 точки
 9. Даниела Павлова Илиева – 50 точки
 10. Станка Василева Николова – не се явила

 

за заемане на длъжността „Домакин/касиер“

 1. Станка Николаева Иванова – 90 точки
 2. Йорданка Иванова Тончева – 80 точки
 3. Станка Василева Николова – не се явила

 

за заемане на длъжността „Шофьор/ подръжка“

 1. Мариан Русев Маринов – 87 точки
 2. Хасан Хасанов Хасанов – 52 точки

 

за заемане на длъжността „Санитар/болногледач“

 1. Ангелина Ангелова Борисова – 92 точки
 2. Златка Георгиева Йорданова – 87 точки
 3. Веселина Маринова Тодорова – 85 точки
 4. Веселина Атанасова Божинова – 85 точки
 5. Донка Ганчева Въчкова – 85 точки
 6. Ксения Красимирова Косева – 85 точки
 7. Галина Стоянова Петрова – 85 точки
 8. Красимира Недялкова Йорданова – 80 точки
 9. Десислава Ангелова Станчева – 80 точки
 10. Цветелина Иванова Цанкова – 74 точки
 11. Любов Панайотова – 71 точки
 12. Людмила Ипатова – 71 точки;
 13. Людмила Деткова – 71 точки;
 14. Мария Русева Жекова – 71 точки;
 15. Милена Тодорова Стоянова – 57 точки
 16. Десислава Асенова Димитрова; от Янково – 57 точки

 

за заемане на длъжността „Медицинска сестра“

 1. Даниела Радева Борисова – 100 точки
 2. Димитрина Иванова Тодорова – 100 точки
 3. Донка Иванова Делева – 100 точки
 4. Ивелина Александрова – 100 точки
 5. Валентина Въртанесян – 100 точки
 6. Красимира Ангелова Орманова – 90 точки

Одобрени кандидати по длъжности:

 • за заемане на длъжността „Директор“
 1. Ивелина Стоянова Димитрова

                 

 • за заемане на длъжността „Социален работник“
 1. Мерлин Мехмедова Мехмедова

 

 • за заемане на длъжността „Трудотерапевт“
 1. Боряна Веселинова Гайдова
 2. Миглена Миткова Желязкова
 3. Милена Тодорова Стоянова
 4. Валентина Ангелова Иванова

 

 • за заемане на длъжността „Домакин/касиер“
 1. Станка Николаева Иванова

 

 • за заемане на длъжността „Шофьор/ подръжка“
 1. Мариан Русев Маринов

 

 • за заемане на длъжността „Санитар/болногледач“
 1. Ангелина Ангелова Борисова
 2. Златка Георгиева Йорданова
 3. Веселина Маринова Тодорова
 4. Веселина Атанасова Божинова
 5. Донка Ганчева Въчкова
 6. Ксения Красимирова Косева
 7. Галина Стоянова Петрова
 8. Красимира Недялкова Йорданова
 9. Десислава Ангелова Станчева
 10. Цветелина Иванова Цанкова
 11. Любов Панайотова
 12. Людмила Ипатова
 13. Людмила Деткова
 14. Мария Русева Жекова

 

 • за заемане на длъжността „Медицинска сестра“
 1. Даниела Радева Борисова
 2. Димитрина Иванова Тодорова
 3. Донка Иванова Делева
 4. Ивелина Александрова
 5. Валентина Въртанесян
 6. Красимира Ангелова Орманова