Republic of Bulgaria ● Municipality Smiadovo

Сградата на община Смядово
Църквата "Св. Архангел Михаил" и етнографския музей в гр. Смядово
Източно-балканска свиня 
Червен божур (Paeonia peregrina)
Водопад „Голям скок" край с. Веселиново
Скални комплекси на юг от с. Веселиново
Музеен комплекс гр. Смядово
Маскарадна група “Черните кукери”
НЧ "Братство 1860" гр. Смядово
НЧ "Братство 1860" гр. Смядово
Клуб на пенсионера, гр. Смядово 
НЧ "Съзнание 1927" с. Веселиново
НЧ "Братство 1860" гр. Смядово
Водопад „Голям скок" с. Веселиново

Карта на община СмядовоОбщо територията на общината е 364,6 км2. Община Смядово се намира в област Шумен и е разположена в полите на северните склонове на Източна Стара планина. На север граничи с Община Шумен, на североизток с Община Провадия /Варненска област/, на юг с Общините Руен и Сунгурларе /област Бургас/, на запад с Община Върбица и на северозапад с Община Велики Преслав. През общината преминава изключително важния път за Ришки проход, който свързва област Силистра с област Шумен и област Бургас. Общината е в така наречените изостанали селски райони.
По данни от преброяване 2011 на НСИ общината има население по настоящ адрес 6 698 души. В гр.Смядово живеят 3 846 души, а по селата 2 852.

Община Смядово е член на Националното сдружение на Общините в Република България.

Община Смядово има златна значка от Националния конвент на експертите за град с висок престиж за културното и историческо развитие.

Highlights

Wednesday, 01.10.2014 г.

For a third year in a row a "Soup kitchen" was opened in the in Municipality of Smyadovo. Every weekday between 180 and 250 citizens in need receive a free hot meal there. It is an initiative of the Municipality of Smyadovo, with the support of the Bulgarian Red Cross.

Monday, 18.08.2014 г.

A celebration of the 45th anniversary since Smyadovo was granted city status is approaching. There are a number cultural and sporting events, devoted to the anniversary, planned for August 2014.