Република България ● Община Смядово

Езици

Декларации по чл. 35, ал.1 от ЗПКОНПИ

петък, 06.07.2018 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 (20.98 KB, DOCX)

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 (21.02 KB, DOCX)

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ (50.78 KB, XLSX)

Вътрешни правила за организацията и реда, за проверка на декларациите по чл.35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, и за установяване на конфликт на интереси в Община Смядово (4.97 MB, PDF)

Заповед за комисия (1.76 MB, PDF)

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ (17.94 KB, XLSX)

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ (акт.) (17.6 KB, XLSX)

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ(акт. м. дек. 2019 г.) (17.57 KB, XLSX)

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ(акт. м. ян. 2020 г.) (17.69 KB, XLSX)

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ(акт. м. юни 2020 г.) (13.22 KB, XLSX)

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ(акт. м. август 2020 г.) (13.64 KB, XLSX)

Регистър на декларациите по чл. 35, ал.1 от ЗПКОНПИ за 2021г. (54.77 KB, XLSX)

Регистър на декларациите по чл. 35, ал.1 от ЗПКОНПИ за 2022г. (50.35 KB, XLSX)

 

Декларации по чл.35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

 

№  име, презиме, фамилия месторабота длъжност по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ по чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ
1 Ивелина  Димитрова ОбА гр. Смядово ст. спец. ГРАО изтегли (PDF)(328.9 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.46 MB, PDF)

ежегодна (449.51 KB, PDF) за 2018 г.

ежегодна (631.25 KB, PDF) за 2019 г.

ежегодна (2.54 MB, PDF) за 2020 г.

ежегодна за 2021 г. (3.07 MB, PDF)

освобождаване (2.55 MB, PDF)

   
2 Елка Тодорова ОбА гр. Смядово спец. ЕП изтегли (PDF)(332.52 KB, PDF)

пред централната Комисия

ежегодна (447.67 KB, PDF) за 2018 г.

 

 

   
3 арх. Иван  Иванов ОбА гр. Смядово главен архитект изтегли (PDF)(339.83 KB, PDF) пред Централната комисия    
4 Марияна  Кънева ЦНСТ с. Веселиново директор соц. услуги в общността изтегли (PDF)(331.02 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.47 MB, PDF)

 

ежегодна (435.16 KB, PDF) за 2018 г.

ежегодна (624.48 KB, PDF) за 2019 г.

ежегодна (2.55 MB, PDF) за 2020 г.

ежегодна за 2021 г. (2.34 MB, PDF)

   
5 Ирена  Вълчева  ОбА гр. Смядово ст. спец. ИРТТ изтегли (PDF)(323.67 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.42 MB, PDF)

ежегодна (438.66 KB, PDF) за 2018 г.

ежегодна (629.84 KB, PDF) за 2019 г.

ежегодна (2.52 MB, PDF) за 2020 г.

ежегодна за 2021 г. (2.7 MB, PDF)

   
6 Радко  Чернаков ОбА гр. Смядово главен счетоводител изтегли (PDF)(334.32 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.45 MB, PDF)

ежегодна (427.08 KB, PDF) за 2018 г.

ежегодна (620.21 KB, PDF) за 2019 г.

ежегодна (2.6 MB, PDF) за 2020 г.

ежегодна за 2021 г. (2.57 MB, PDF)

   
7 Милко  Йоргов ОбА гр. Смядово гл. спец. ОКМДС изтегли (PDF)(327.68 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.5 MB, PDF)

ежегодна (470.98 KB, PDF) за 2018 г.

ежегодна (627.8 KB, PDF) за 2019 г.

ежегодна (2.54 MB, PDF) за 2020 г.

ежегодна за 2021 г. (2.55 MB, PDF)

   
8 Диян  Дончев Общинско предприятие Чистота, озеленяване и благоустройство директор ОП ЧОБ изтегли (PDF)(328.09 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.47 MB, PDF)

ежегодна (625.4 KB, PDF)за 2019 г.

 

   
9 Галина  Христова    ОбА гр. Смядово спец. касиер, събирач изтегли (PDF)(325.04 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.44 MB, PDF)

ежегодна (451.47 KB, PDF) за 2018 г.

ежегодна (617.37 KB, PDF) за 2019 г.

ежегодна (2.59 MB, PDF) за 2020 г.

изтегли (1.98 MB, PDF)

   
10 Росица  Савева   ОбА гр. Смядово ст. спец. ТСУ изтегли (PDF)(327.22 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.41 MB, PDF)

ежегодна (375.64 KB, PDF) за 2018 г.

освобождаване (662.77 KB, PDF)

 

   
11 Миглена  Димитрова   ОбА гр. Смядово специалист изтегли (PDF)(329.91 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.45 MB, PDF)

изтегли (1.48 MB, PDF)

ежегодна (315.86 KB, PDF) за 2018 г.

ежегодна (628.44 KB, PDF) за 2019 г.

ежегодна (2.59 MB, PDF) за 2020 г.

ежегодна за 2021 г. (2.57 MB, PDF)

   
12 Станка  Иванова ОбА гр. Смядово Заличени данни на основание: чл.5 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси.        
13 Румяна  Тодорова ОбА гр. Смядово Заличени данни на основание: чл.5 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси.        
14 Мария  Германова  ОбА гр. Смядово Заличени данни на основание: чл.5 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси.        
15 Иванка  Маринова ОбА гр. Смядово Заличени данни на основание: чл.5 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси.        
16 Снежана  Недялкова ОбА гр. Смядово ст. спец. Обслужване на едно гише изтегли (PDF)(325.63 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.53 MB, PDF)

ежегодна (458.59 KB, PDF) за 2018 г.

ежегодна (629.89 KB, PDF) за 2019 г.

ежегодна (2.51 MB, PDF) за 2020 г.

освобождаване (2.74 MB, PDF)

   
17 инж. Камелия  Русева ОбА гр. Смядово гл. спец.  изтегли (PDF)(335.51 KB, PDF)

пред Централната комисия

ежегодна (623.87 KB, PDF) за 2019 г.

ежегодна (2.77 MB, PDF) за 2020 г.

ежегодна за 2021 г. (1.91 MB, PDF)

   
18 Соня  Христова   ОбА гр. Смядово   изтегли (PDF)(331.82 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.49 MB, PDF)

ежегодна (442.44 KB, PDF) за 2018 г.

ежегодна(пр) (453.16 KB, PDF)

ежегодна (187 KB, PDF) за 2019 г.

 

   
19 Радостина  Банчева   ОбА гр. Смядово Заличени данни на основание:чл.5 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси.        
20 Красимира  Кирова ОбА гр. Смядово Заличени данни на основание:чл.5 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси.        
21 Десислава  Василева ОбА гр. Смядово ст. спец. Чов. ресурси изтегли (PDF)(333.11 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.49 MB, PDF)

изтегли (1.58 MB, PDF)

ежегодна (454.94 KB, PDF) за 2018 г.

ежегодна (634.9 KB, PDF) за 2019 г.

ежегодна (2.58 MB, PDF) за 2020 г.

ежегодна за 2021 г. (2.56 MB, PDF)

   
22 Янка  Димитрова ОбА гр. Смядово Заличени данни на основание: чл.5 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси.        
23 Галин  Неделчев ОбА гр. Смядово Заличени данни на основание:чл.5 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси.        
24 Елка  Кайкова ОбА гр. Смядово секретар изтегли (PDF)(326.25 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.49 MB, PDF)

ежегодна (449.17 KB, PDF) за 2018 г.

ежегодна (629.25 KB, PDF) за 2019 г.

ежегодна (2.53 MB, PDF)за 2020 г.

ежегодна за 2021 г. (2.2 MB, PDF)

   
25 Венета  Копринкова ОбА гр. Смядово ст. спец. Счетоводство изтегли (PDF)(336.56 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.34 MB, PDF)

ежегодна (425.71 KB, PDF) за 2018 г.

ежегодна (603.83 KB, PDF) за 2019 г.

ежегодна (2.5 MB, PDF)за 2020 г.

ежегодна за 2021 г. (1.95 MB, PDF)

   
26 Данка  Митева Кметство с. Веселиново, Община Смядово специалист изтегли (PDF)(332.76 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.52 MB, PDF)

ежегодна (455.79 KB, PDF) за 2018 г.

ежегодна (638.95 KB, PDF) за 2019 г.

ежегодна (2.55 MB, PDF)за 2020 г.

ежегодна за 2021 г. (2.52 MB, PDF)

   
27 Кичка  Желязкова  Км. наместничество с. Бял бряг кметски наместник изтегли (PDF)(325.49 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.47 MB, PDF)

ежегодна (443.37 KB, PDF) за 2018 г.

ежегодна (624.65 KB, PDF) за 2019 г.

ежегодна (2.75 MB, PDF)за 2020 г.

ежегодна за 2021 г. (2.86 MB, PDF)

   
28 Зийнеб  Софу Кметство с. Янково, Община Смядово специалист изтегли (PDF)(328.31 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.46 MB, PDF)

ежегодна (451.87 KB, PDF) за 2018 г.

ежегодна (629.09 KB, PDF) за 2019 г.

ежегодна (2.18 MB, PDF)за 2020 г.

ежегодна за 2021 г. (2.99 MB, PDF)

   
29 Бахтишен  Муталибова Км. наместничество с. Желъд, общ. Смядово кметски наместник изтегли (PDF)(333.58 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.47 MB, PDF)

ежегодна (426 KB, PDF) за 2018 г.

ежегодна (621.58 KB, PDF) за 2019 г.

ежегодна (2.58 MB, PDF)за 2020 г.

ежегодна за 2021 г. (2.76 MB, PDF)

   
30 Желю  Желев Км. наместничество с. Кълново, общ. Смядово кметски наместник изтегли (PDF)(338.33 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.5 MB, PDF)

ежегодна (373.11 KB, PDF) за 2018 г.

ежегодна (617.75 KB, PDF) за 2019 г.

ежегодна (2.54 MB, PDF)за 2020 г.

ежегодна за 2021 г. (3.03 MB, PDF)

   
31 Елис  Назифова кметство с. Риш, Община Смядово Заличени данни на основание: чл.5 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси.        
32 Калоян  Киров   ОбА гр. Смядово директор СА изтегли (PDF)(324.86 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.47 MB, PDF)

ежегодна (385.83 KB, PDF) за 2018 г.

ежегодна (580.32 KB, PDF) за 2019 г.

ежегодна (2.53 MB, PDF)за 2020 г.

ежегодна за 2021 г. (1.33 MB, PDF)

   
33 Димитрина  Маринова ОбА гр. Смядово началник отдел изтегли (PDF)(332.67 KB, PDF) пред Централната комисия    
34 Еленка  Теохарова Км. наместничество с. Александрово, община Смядово кметски наместник изтегли (PDF)(328.08 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.46 MB, PDF)

ежегодна (416.72 KB, PDF) за 2018 г.

ежегодна (616.73 KB, PDF) за 2019 г.

ежегодна (2.74 MB, PDF)за 2020 г.

   
35 Мария  Георгиева ДГ с. Риш директор изтегли (PDF)(327.31 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.51 MB, PDF)

ежегодна (460.73 KB, PDF) за 2018 г.

ежегодна (616.55 KB, PDF) за 2019 г.

ежегодна (2.57 MB, PDF)за 2020 г.

ежегодна за 2021 г. (3.03 MB, PDF)

   
36 Пепа  Танева ДГ с. Янково директор изтегли (PDF)(327.06 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.49 MB, PDF)

ежегодна (410.4 KB, PDF) за 2018 г.

ежегодна (616.96 KB, PDF) за 2019 г.

ежегодна (2.59 MB, PDF)за 2020 г.

ежегодна за 2021 г. (2.46 MB, PDF)

   
37 Мирослав  Николов ОбА гр. Смядово началник отдел

изтегли (PDF)(324.45 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.32 MB, PDF)

ежегодна (2.48 MB, PDF)за 2020 г.

ежегодна за 2021 г. (1.97 MB, PDF)

   
38 Валентина  Георгиева ДПЛПР с. Черни връх и ЗЖЛПР с. Янково директор изтегли (PDF)(337.12 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.32 MB, PDF)

ежегодна (442.36 KB, PDF) за 2018 г.

ежегодна (629.16 KB, PDF) за 2019 г.

ежегодна (2.52 MB, PDF)за 2020 г.

ежегодна за 2021 г. (588.8 KB, PDF)

   
39 Юлиян  Грешков ОбА Смядово ст. спец. поддръжка комп. с-ми изтегли (PDF)(329.29 KB, PDF)

изтегли (329.29 KB, PDF)

ежегодна (447.85 KB, PDF) за 2018 г.

ежегодна (468.21 KB, PDF) за 2019 г.

ежегодна (2.65 MB, PDF)за 2020 г.

ежегодна за 2021 г. (2.51 MB, PDF)

   
40 Марияна  Желева ДГ Маргаритка Заличени данни на основание: чл.5 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси.        
41 Даниела  Димитрова ОбА гр. Смядово Заличени данни на основание: чл.5 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси.        
42 Славка  Нонева ОбА гр. Смядово директор ОА изтегли (PDF)(323.15 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.48 MB, PDF)

ежегодна (453.3 KB, PDF) за 2018 г.

ежегодна (628.07 KB, PDF) за 2019 г.

ежегодна (2.63 MB, PDF)за 2020 г.

ежегодна за 2021 г. (2.65 MB, PDF)

   
43 Златка  Кирякова СУ ЗЖЛПР №1 и №2, ДЦПЛУ, ДЦСХ - Смядово директор изтегли (PDF)(327.72 KB, PDF)

изтегли (PDF)(1.48 MB, PDF)

ежегодна (445.24 KB, PDF) за 2018 г.

ежегодна (524.92 KB, PDF) за 2019 г.

ежегодна (2.43 MB, PDF)за 2020 г.

ежегодна за 2021 г. (3.1 MB, PDF)

   
44 Диана Касчиева ОбА гр. Смядово Заличени данни на основание: чл.5 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси.  

 

   
45 Миленка Христова ДГ с. Янково Заличени данни на основание: чл.5 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси.        
46 Десислава Недкова ОбА Смядово специалист изтегли (344.05 KB, PDF)

изтегли (1.49 MB, PDF)

ежегодна (456.27 KB, PDF) за 2018 г.

ежегодна (623.9 KB, PDF) за 2019 г.

ежегодна (2.59 MB, PDF)за 2020 г.

ежегодна за 2021 г. (2.58 MB, PDF)

   
47 Миленка Христова ДГ с. Янково Заличени данни на основание: чл.5 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси.        
48 Марияна Йоргова ОбА Смядово началник отдел РРЕХД изтегли (346.88 KB, PDF)

изтегли (1.52 MB, PDF)

ежегодна (457.72 KB, PDF) за 2018 г.

ежегодна (2.63 MB, PDF)за 2020 г.

ежегодна за 2021 г. (2.63 MB, PDF)

изтегли (626.13 KB, PDF)

   
49 Даниела Димитрова ОбА Смядово Заличени данни на основание: чл.5 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси.        
50 Анемир Атанасов ОПЧОБиО Заличени данни на основание: чл.5 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси.        
51 Десислава Василева ОбА Смядово ст. специалист Човешки ресурси изтегли (348.33 KB, PDF)

изтегли (1.56 MB, PDF)

 

   
52 Миглена Димитрова ОбА Смядово специалист изтегли (346.86 KB, PDF) изтегли (1.48 MB, PDF)    
53 Мирела Ганчева ОбА Смядово спец. еколог изтегли (341.33 KB, PDF)

изтегли (1.54 MB, PDF)

ежегодна (442.05 KB, PDF) за 2018 г.

ежегодна (604.52 KB, PDF) за 2019 г.

 ежегодна (2.51 MB, PDF)за 2020 г.

ежегодна за 2021 г. (2.43 MB, PDF)

   
54 Ивайло Грозев ОбА Смядово специалист ТСУТО

изтегли (78.07 KB, PDF)

изтегли (78.07 KB, PDF)

изтегли (387.49 KB, PDF)

ежегодна (387.49 KB, PDF) за 2018 г.

ежегодна (656.07 KB, PDF) за 2019 г.

ежегодна (2.45 MB, PDF)за 2020 г.

ежегодна за 2021г. (1.93 MB, PDF)

   
55 Вероника Димова ОбА Смядово Заличени данни на основание: чл.5 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси.  

 

   
56 Диян Дончев ОП ЧОБ и О директор изтегли (129.07 KB, PDF)

изтегли (765.2 KB, PDF)

ежегодна (1.94 MB, PDF) за 2020 г.

ежегодна за 2021 г. (2.66 MB, PDF)

   
57 Надежда Маринова Кметство с. Риш специалист изтегли (130.12 KB, PDF)

изтегли (713.43 KB, PDF)

ежегодна (2.52 MB, PDF)за 2020 г.

ежегодна за 2021 г. (2.59 MB, PDF)

   
58 Росица Савева ОбА Смядово Началник отдел ТСУТО  

изтегли (653.2 KB, PDF)

ежегодна (2.61 MB, PDF) за 2020 г.

ежегодна за 2021 г. (1.95 MB, PDF)

   
59 Елка Тодорова ЦНСТПЛПР гр. Смядово Директор  

встъпителна (669.92 KB, PDF)

ежегодна (2.53 MB, PDF) за 2020 г.

ежегодна за 2021 г. (2.71 MB, PDF)

   
60 Йорданка Михайлова Кметство с. Черни връх Заличени данни на основание: чл.5 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси.  

 

   
61 Стелиян Иванов ОбА Смядово Специалист ТОИС изтегли (131.11 KB, PDF)

изтегли (701.6 KB, PDF)

ежегодна (2.6 MB, PDF)за 2020 г.

ежегодна за 2021 г. (2.47 MB, PDF)

   
62 Юлфет Бейти Кметство с. Ново Янково Кметски наместник  

изтегли (633.83 KB, PDF)

ежегодна (2.71 MB, PDF)за 2020 г.

ежегодна за 2021 г. (2.51 MB, PDF)

   
63 Кристина Кирилова ОбА Смядово специалист изтегли (132 KB, PDF)

изтегли (626.67 KB, PDF)

   
64 Красимира Панайотова ОбА Смядово гл. специалист МДТ изтегли (131.35 KB, PDF)

изтегли (610.54 KB, PDF)

ежегодна (2.58 MB, PDF)за 2020 г.

ежегодна за 2021 г. (1.91 MB, PDF)

   
65 Иванка Георгиева ОбА Смядово гл. специалист изтегли (130.22 KB, PDF)

изтегли (709.07 KB, PDF)

ежегодна (3.1 MB, PDF)за 2020 г.

ежегодна за 2021 г. (2.58 MB, PDF)

   
66 Светла Кайкова ДГ Маргаритка директор изтегли (534.07 KB, PDF)

изтегли (4.12 MB, PDF)

ежегодна за 2021 г. (3.09 MB, PDF)

   
67 Елена Георгиева ДПЛПР и ЗЖ с. Янково директор изтегли (1.02 MB, PDF)

изтегли (4.99 MB, PDF)

ежегодна за 2021 г. (2.54 MB, PDF)

   
68 Ерсин Рашидов ОбА Смядово специалист изтегли (603.92 KB, PDF)

изтегли (2.53 MB, PDF)

ежегодна за 2021 г. (1.88 MB, PDF)

   

69

Богомила Кънева ОбА Смядово специалист изтегли (662.09 KB, PDF)

изтегли (2.64 MB, PDF)

 

 
70 Жана Иванова ОбА Смядово гл. специалист изтегли (525.69 KB, PDF) изтегли (2.6 MB, PDF)    
71 Биляна Маринова ОбА Смядово специалист изтегли (667.66 KB, PDF)

изтегли (2.72 MB, PDF)

освобождаване (2.79 MB, PDF)

   
72 Кристина Кирилова ОбА Смядово ст. специалист изтегли (663.68 KB, PDF) встъпителна (2.59 MB, PDF)    
73 Ивелина Димитрова ОбА Смядово директор ЦНСТПЛД 1, ЦНСТПЛД 2

встъпителна (2.56 MB, PDF)-ЦНСТПЛД 1

встъпителна (2.54 MB, PDF)-ЦНСТПЛД 2

     
74 Биляна Маринова ОбА Смядово ст. специалист встъпителна (2.56 MB, PDF)      
Заличени данни на основание: чл.5 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси.