Република България ● Община Смядово

Езици

Единна система за туристическа информация /ЕСТИ/

вторник, 23.07.2019 г.
Категория: 

Лица, извършващи дейност в места за настаняване е необходимо да се регистрират в срок до 30 септември 2019г.  в Единна система за туристическа информация /ЕСТИ/ на https://esti.tourism.government.bg. Адресът е достъпен и чрез интернет страницата на Министерство на туризма , секция ЕСТИ /в дясно при зареждане на първоначалния екран/.