Република България ● Община Смядово

Езици

Етичен кодекс

петък, 24.04.2020 г.

Заповед за утвърждаване на Етичен кодекс (205.32 KB, PDF)

Етичен кодекс (406.39 KB, PDF)

 


Етичен кодекс - актуализиран - 01, 2019 г. (100 KB, DOC) със Заповед № 38 (40.69 KB, PDF) от 28.01.2019 г. на Кмета на община Смядово

Етичен кодекс (256.79 KB, RTF)