Република България ● Община Смядово

Езици

Етнографска изложба

Етнографската изложба е подредена в реставрираното т.нар. Килийно училище, което е и първото училище в Смядово построено през 1846г.
Тази експозиция представя богатството и разнообразието на традиционната народна култура на България, която обхваща части и от Смядовския район.

Основните акценти в експозицията са насочени към представянето на предмети от бита, народни облекла и занаятчийски инструменти, свидетелства за бита, поминъка и културата на Смядовското население.

Домашните занаяти са представени с типичните за този регион хоризонтални станове, на който българката изработва различни тъкани за домашна употреба като черги и платна. Показан е и оригинален вертикален стан за плетене на рогозки, чекръци, предачна машина, маган за маганене на памук и др.

Влизайки в архивната сбирка, изведнъж сякаш се пренасяш назад във времето и пред теб изплуват спомените от събития и образи на местни зевзеци, на обикновените хора с големи сърца. И сякаш оживяват думите:
... Някога в тази махала имаше шейсетина жители, всеки със самочувствието на цар...