Република България ● Община Смядово

Езици

ІV. Административно-технически услуги – деловодство

1. Издаване на УП-2 и УП-30 за пенсиониране - 5.00 лв.

2. Издаване на удостоверения от общ характер – 2.00 лв.

3. Заверка на копия от документи – 2.00 лв./стр.

4. Издаване на удостоверения за регистрация на настоятелствата – 5.00 лв.

5. Нотариални заверки на документи (в общини, където няма действащ нотариус) – 3.00 лв.

6. Нотариални заверки на копия от документи – 3.00 лв.

7. Издаване на служебна бележка за отработени дни по чл.9 от ППЗСП – 0.20 лв.