Република България ● Община Смядово

Езици

Контролен съвет по средствата от Европейския съюз

ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИСЛАВ БОРИСОВ
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАЛ ЖЕЧЕВ
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ Д-Р ДИМИТЪР БАЕВ
СЕКРЕТАР МАРИЙКА ТРИФОНОВА
ЧЛЕНОВЕ ЛИЛЯНА КАЙРЯКОВА,
СТОЯН ШАЙКОВ,
МЕХМЕД МЕХМЕД