Република България ● Община Смядово

Езици

Надзорен съвет

Състав на НС:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЖИВКО ЖЕЛЯЗКОВ
ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ Д-Р АНГЕЛ АНГЕЛОВ
СЕКРЕТАР ИРИНКА ДЕНЕВА
ЧЛЕНОВЕ МАХИЯ КУРУ,
Д-Р СЕВИ СЕВЕВ