Република България ● Община Смядово

Езици

Обявление

вторник, 27.02.2018 г.

Проект на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Смядово 2014-2020 г. за 2017 година

Уважаеми съграждани,

С решение № 354 от 27.03.2014 г. Общински съвет Смядово прие Общински план за развитие на Община Смядово за периода 2014-2020 г. Съгласно чл. 40 от Правилника за приложение на Закона за регионалното развитие, изпълнението на общинския план за развитие се отчита чрез годишни доклади за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие, а съгласно чл. 42, ал. (2) докладите се публикуват на страницата на общината в интернет.

Представяме на Вашето внимание проекта на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Смядово 2014-2020 г. за 2017 година.

Очакваме Вашите становища и предложения по проекта, вкл.:

- Общ коментар по проекта,

- Коментар по изпълнението на отделни приоритети, както и мотивирани конкретни предложения за допълване или промяна

Становищата се представят в писмен вид на адрес Община Смядово,

пл. „Княз Борис І” №2,  гр.Смядово или по електронен път – obshtina_smiadovo@abv.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове, в 20-дневен срок от публикуването на проекта.

 

Приложение: Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Смядово 2014-2020 г. за 2017 година. (639.83 KB, PDF)