Република България ● Община Смядово

Езици

Обявление

понеделник, 02.07.2018 г.

Във връзка  с изготвения от Кмета на община Смядово Отчет за изпълнението на Бюджета на община Смядово за 2017 г. и на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, на 9 юли 2018, от 16.00 часа, в Конферентната зала в сградата на Община Смядово, ще се проведе публично обсъждане на Отчета за изпълнение на Бюджета на община Смядово за 2017 г.

На публичното обсъждане каним за участие граждани, синдикати, бизнес организации и неправителствени организации от община Смядово и всички заинтересовани лица.

Становища по годишния отчет за изпълнението и приключване на Бюджет 2017 г. могат да се предоставят в деловодството на Общински съвет Смядово/стая № 2/, в сградата на община Смядово/ в срок до 9 юли 2018 г.

БОРИСЛАВ БОРИСОВ /п/

Председател на ОбС Смядово