Република България ● Община Смядово

Езици

ПОКАНА за участие в пресконференция за анонсиране на проект BG16M1OP002-2.009-0064 „Ефективно управление на отпадъците в община Смядово“

вторник, 11.10.2022 г.
Категория: 

ПОКАНА
за участие в пресконференция за анонсиране на проект BG16M1OP002-2.009-0064 „Ефективно управление на отпадъците в община Смядово“ по процедура № BG16M1OP002-2.009 «Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците» по Оперативна програма «Околна среда» 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

         УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
        Имаме удоволствието да Ви поканим на пресконференция за представяне на проект „Ефективно управление на отпадъците в община Смядово“ в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №Д-34-30/24.2.2022 г.
 
        ДАТА И МЯСТО НА СЪБИТИЕТО:     
                    24 октомври 2022г. /понеделник/ от 15:00ч. в Музеен комплекс – гр. Смядово

 

            Заповядайте на събитието, на което ще Ви представим подробна информация за проекта, неговите цели, заложени дейности, очаквани резултати и финансираща институция. 


ОЧАКВАМЕ ВИ!