Република България ● Община Смядово

Езици

ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА СТОПАНСКАТА 2022/2023 ГОДИНА

четвъртък, 28.04.2022 г.