Република България ● Община Смядово

Езици

Публикуван е Доклад за изпълнението на Общински план за развитие 2014-2020 за 2018 г.

понеделник, 11.02.2019 г.

Проект на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Смядово 2014-2020 г. за 2018 година

Уважаеми съграждани,

С решение № 354 от 27.03.2014 г. Общински съвет Смядово прие Общински план за развитие на Община Смядово за периода 2014-2020 г. Съгласно чл. 40 от Правилника за приложение на Закона за регионалното развитие, изпълнението на общинския план за развитие се отчита чрез годишни доклади за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие, а съгласно чл. 42, ал. (2) докладите се публикуват на страницата на общината в интернет.

Представяме на Вашето внимание проекта на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Смядово 2014-2020 г. за 2018 година.

Очакваме Вашите становища и предложения по проекта, вкл.:

- Общ коментар по проекта,

- Коментар по изпълнението на отделни приоритети, както и мотивирани конкретни предложения за допълване или промяна

Становищата се представят в писмен вид на адрес Община Смядово, пл. „Княз Борис І” №2,  гр.Смядово или по електронен път – obshtina_smiadovo@abv.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове, в 20-дневен срок от публикуването на проекта.