Република България ● Община Смядово

Езици

Ръководство на община Смядово

понеделник, 06.01.2020 г.

 

 

ИВАНКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА СМЯДОВО

Дата на раждане:  20.05.1962 г. в гр. Смядово

Гражданство:   българско

Семейно положениеомъжена, с две деца

Образование:  висше - ВИНС”Д.Благоев”, гр. Варна, спец. ”Счетоводство и контрол”,Степен - магистър

Професионален опит: дългогодишен опит в Общински център за социални грижи и Общинска администрация Смядово като главен счетоводител, началник отдел финансов, секретар на Община Смядово, заместник-кмет на Община Смядово - мандат 2007-2011; Кмет на община Смядово - мандат 2011-2015; Кмет на община Смядово - мандат 2015-2019.

ImageЧлен на Политическия комитет на Съвета на европейските общини и региони

 

Носител на „Почетен знак на Президента на Република България“ 


Програми за управление

Програма за управление на община Смядово - Мандат 2015-2019 (PDF) (417.98 KB, PDF)

Програма за управление на община Смядово - Мандат 2011-2015 (PDF) (233.01 KB, PDF)

 

ОТЧЕТИ

Отчет на Мандат 2011-2015 (10.84 MB, PDF)   и   Презентация (64.85 MB, PDF)

Отчет за 2015/2016 г.: http://smyadovo.bg/bg/content/otchet-na-kmeta-na-obshtina-smyadovo

Отчет за 2013 г. (PDF) (313.8 KB, PDF)


ИВАН ЙОРДАНОВ КЮРКЧИЕВ

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА СМЯДОВО

Дата на раждане: 05.05.1976 г.

Гражданство: Република България

Семейно положение: женен, с две деца

ОбразованиеВисшеС.А.”Д.А.Ценов”, гр. Свищов,специалност “Счетоводство и Контрол”, степен - бакалавър

Професионален опит: по специалността в промишлено предприятие и в Общинска администрация Смядово като главен експерт  Европейски проекти


 

ДИМИТРИНА ИВАНОВА МАРИНОВА

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА СМЯДОВО

e-mail: dimitrina.marinova@smiadovo.bg

Дата на раждане: 01 септември 1974г.

Място на раждане: гр. Смядово.

Семейно положение: омъжена, с две деца

Образование:
Средно специално образование - ТХП „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Шумен, специалност: „Химични технологии”, профил „Технология на нефтохимичния синтез”


Висше образование - ШУ „Епископ Константин Преславски” гр.Шумен, магистър, специалност: „Екология и опазване на околната среда”

 
Професионален опит:
1994г. – 2004г. във Военно поделение 22720 – гр. Смядово, като военнонаемен служител – управител на склад и кадрови военнослужещ  „Еколог“.

2004г. – до момента в Община Смядово, като главен специалист „Еколог”, главен експерт „Европейски проекти и опазване на околната среда“, началник-отдел „Регионално развитие, екология, хуманитарни дейности и местни данъци“.