Република България ● Община Смядово

Езици

Стратегия за развитието на социални услуги в община Смядово 2016-2020

вторник, 25.04.2017 г.
Категория: 

 

Стратегия за развитието на социални услуги в община Смядово 2016-2020 (1.2 MB, PDF)

Стратегия за развитието на социални услуги в община Смядово 2016-2020 - актуализирана (1.05 MB, DOC) (Решение № 321 на  Общински съвет Смядово (100.5 KB, DOC), Решение № 322 на Общински савет Смядово (96.5 KB, DOC), Решение № 323 на Общински съвет Смядово (100 KB, DOC))

Годишен план 2018 г. актуализиран (303.21 KB, PDF)

Стратегия за развитието на социалните услуги в община Смядово 2016-2020 - актуализирана (1.47 MB, PDF) (Решение № 335 на Общински съвет Смядово от 30.01.2018 г. (414.13 KB, PDF))

Годишен план 2018 г. актуализиран (303.21 KB, PDF)

Годишен план 2019 г./Докладна записка, Годишен план, Решение на ОбС Смядово/ (585.5 KB, PDF)

Стратегия за развитието на социалните услуги в община Смядово 2016-2020 - актуализирана (Решение № 484 на Общински съвет Смядово от 28.03.2019 г.) (1.47 MB, PDF)

Решение № 484 по Протокол № 3 от заседание на Общински съвет Смядово за актуализация на СРСУ (368 KB, PDF)

Актуализиран Годишен план за изпълнението на СРСУ (292.57 KB, PDF) за 2019 г.

Решение № 485 по Протокол № 3 от заседание на Общински съвет Смядово за актуализация на Годишен план за изпълнение на СРСУ за 2019 г. (326.99 KB, PDF)