Република България ● Община Смядово

Езици

Съобщение за инициатива на "Водоснабдяване и канализация - Шумен" ООД, гр. Шумен за издаване на разрешително за водовземане от подземни води - каптаж "Стоянкина чешма" - с. Риш, общ. Смядово

сряда, 09.11.2022 г.
Категория: 

Съобщение (2.05 MB, PDF)