Република България ● Община Смядово

Езици

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на стояща дървесина на корен в поземлен имот с идентификатор 62732.501.692, с начин на трайно ползване – водно течение, река, с. Риш, общ. Смядово

петък, 04.11.2022 г.

Заповед (242.03 KB, PDF)