Република България ● Община Смядово

Езици

VІІ. Административни услуги – туризъм, търговия, транспорт

1. Издаване на разрешение за търговия с тютюн и тютюневи изделия - 20.00 лв.

2. Категоризация на заведения за хранене и развлечения – по тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма

3. Категоризация на средства за подслони и места за настаняване – по тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма

4. Издаване на удостоверение за обекти, които не подлежат на категоризиране – 15.00 лв./бр.

5. Заверка на дневници (регистри) за покупка и продажба на черни и цветни метали и производните им – 10.00 лв.

6. Издаване на разрешение за търговия на открито – 15.00 лв.

7. Заверка на хотелски регистър – 10.00 лв.

8. Издаване на стикер с холограмен знак за таксиметров превоз на пътници – 10.00 лв. за година

9. Заверка на маршрутни разписания за автобуси, обслужващи линии от републиканската и областна транспортна схема – 10.00 лв.

10. Съгласуване и възлагане на маршрутни разписания за специализиран превоз на пътници –10.00 лв.

11. Издаване на разрешение за поставяне на РИН (рекламно-информационни носители) и РИЕ (рекламно-информационни елементи) на общински терени – 20.00 лв./кв.м.

12. Издаване на удостоверение за регистрация на пункт за дестилация на ферментирали плодови материали за производство на спиртни напитки – 10.00 лв.

13. Издаване на временно разрешение за удължено работно време на заведения за хранене, развлечение, настаняване и търговия – 10.00 лв.