Република България ● Община Смядово

Езици

ВНИМАНИЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ – КАЛАМИТЕТ НА ЛИВАДНА ПЕПЕРУДА

вторник, 23.08.2022 г.

ливадна пеперуда

 

Каламитет на ливадна пеперуда (Loxostege sticticalis) е обявен на територията на България.
Пеперудата се намножава масово и напада слънчогледа и други култури върху големи площи в
Добричка област. В резултат на високите температури сроковете за преминаване от една фаза в
друга на неприятеля са съкратени.

Разпространението на насекомото е в стадий трето поколение, което крие сериозни
опасности от унищожаване на растенията.

Препоръчва се земеделските производители да обследват площите си, като към настоящия
момент най-уязвими са люцерновите, царевични и слънчогледови посеви.

Информация за ливадната пеперуда и препаратите за третиране може да намерите в
прикачения файл.

Ръководство за прилагане на мерки за контрол на трето поколение ливадна пеперуда (Loxostege
sticticalis)(Lipidoptera: Crambidae)
(449.71 KB, PDF)

В случай на нападение или съмнение за нападение от ливадна пеперуда (Loxostege sticticalis)
може да подадете сигнал в отдел „Растителна защита“ към ОДБХ – Шумен на телефон 054 832 120
или в Община Смядово на телефон 05351 2130