Република България ● Община Смядово

Езици

Защитени жилища за хора с тежки психични разстройства в община Смядово - гр.Смядово

Пример за провежданата от ръководството на Община Смядово социална политика е откритият на 30 юни 2009 г. Комплекс за психично-здравни услуги в община Смядово, финансиран със средства от Европейския съюз, чрез програма ФАР. Лентата прерязаха областния управител на област Шумен Тодор Тодоров и кмета на община Смядово д-р Севи Севев. На откриването присъстваха и други официални гости, между които кмета на община Каспичан Валери Вълков, директора на социално подпомагане гр. Велики Преслав Атанас Атанасов, представители на Програма ФАР и други.

По проекта са изградени две защитени жилища за 16 човека с ментални увреждания, дневен център за 30 човека и информационен център, който предоставя информация за необходимите грижи на семействата на хората с ментални увреждания. През първите 6 месеца цялата издръжка на комплекса се осигурява със средства по проекта. След изтичане на срока на дейностите по договора с програма ФАР, издръжката на комплекса ще стане държавно делегирана дейност.

За домуващите се грижи квалифициран персонал от 2 психиатри, 3 психолози, 5 медицински сестри, 7 социални работници, 2 трудотерапевти.

Сред услугите, които предлага Комплекса са : съдействие за задоволяване на ежедневни потребности; осигуряване на медицински и стоматологични грижи; помощ при изграждане не трудови навици; осигуряване на условия близки до домашните; обучение на потребителите в ежедневни дейности чието самостоятелно справяне е затруднено; приучване към самостоятелно спазване на медикаментозното лечение.

В комплекса се провеждат програми чиято цел е да подобрят комуникационните способности на хората.

Правят се разходки, екскурзии, културни развлечения, също така се провежда библиотерапия, арттерапия, трудотерапия, музикотерапия, културтерапия .

Откриването на този комплекс от защитени жилища и дневен център за хора с психични разстройства не само ще доведе до подобряване на условията на живот на лицата настанени там, но и тяхното по добро и пълноценно приобщаване в обществото.

Повече информация за защитените жилища и дневния център можете да получите от интернет страницата: http://help-smiadovo.org/.

Категория: