Република България ● Община Смядово

Езици

Бюджет на Община Смядово за 2018 г.

вторник, 06.02.2018 г.

Бюджет на Община Смядово за 2018 г. (394.72 KB, ZIP)

Прогноза (791 KB, XLS)

Обяснителна записка към финансов отчет (2.16 MB, PDF)

Баланс (4.27 MB, XLS)


Месечен отчет - Януари, 2018 г. (1.69 MB, ZIP)

Месечен отчет - Февруари, 2018 г. (1.74 MB, ZIP)

Месечен отчет - Март, 2018 г. (1.68 MB, ZIP)

Отчет І тримесечие 2018 г. (1.74 MB, ZIP)

Месечен отчет - Април, 2018 г. (1.22 MB, RAR)

Месечен отчет - май, 2018 г. (1.69 MB, ZIP)

Месечен отчет - юни, 2018 г. (1.7 MB, ZIP)

Отчет ІІ тримесечие 2018 г. (1.75 MB, ZIP)

Месечен отчет - юли, 2018 г. (1.7 MB, ZIP)

Месечен отчет - август, 2018 г. (1.7 MB, ZIP)

Месечен отчет - септември, 2018 г. (1.7 MB, ZIP)

Отчет ІІІ тримесечие 2018 г. (1.72 MB, ZIP)

Месечен отчет - октомври, 2018 г. (1.7 MB, ZIP)

Месечен отчет - ноември, 2018 г. (1.71 MB, ZIP)

Месечен отчет - декември, 2018 г. (1.71 MB, ZIP)

Отчет ІV тримесечие 2018 г. (1.71 MB, ZIP)

 

26.02.2018 г.

Покана за публично обсъждане

На основание чл. 82, ал. 2 и чл. 83, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните финанси Кметът на община Смядово кани всички граждани, организации, фирми и сдружения на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на проекта на бюджетната прогноза за местните дейности на община Смядово за периода 2019 - 2021 година.

Обсъждането ще се състои в гр.Смядово на 08.03.2018г. от 10.00 часа в заседателната зала.

 

28.02.2018 г.

Разпределение по формула средства на детски градини

Заповед (86.5 KB, DOC) 

Разпределение (13.17 KB, XLSX)