Република България ● Община Смядово

Езици

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 100/6558 кв. м. от ПИ с идентификатор 67708.308.639