Република България ● Община Смядово

Езици

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя, представляваща поземлен имот с идентификатор 67708.101.675

сряда, 27.04.2022 г.