Република България ● Община Смядово

Езици

Устройствен правилник

УСТРОЙСТВЕНИЯТ ПРАВИЛНИК ВКЛЮЧВА :

 • ГЛАВА ПЪРВА: Общи положения 
 • ГЛАВА ВТОРА: Кмет на Общината: 
  • Общи положения; 
  • Правомощия на Кмета на Общината.
 • ГЛАВА ТРЕТА: Заместник - кметове на Общината, Кметове на кметства и кметски наместници: 
  • Заместник - кметове; 
  • Кметове на кметства; 
  • Кметски наместници. 
 • ГЛАВА ЧЕТВЪРТА: Общинска администрация: 
  • Общи положения; 
  • Секретар на Общината;
  • Структурни звена в Общинската администрация;
  • Организация на работата на Общинската администрация. 
 • Преходни и заключителни разпоредби.

Решение на Общински съвет Смядово (91.54 KB, PDF)

Заповед № 631 (51.94 KB, PDF)

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Общинска администрация - Смядово  (1.3 MB, PDF)


Заповед № 588 (8.57 MB, PDF)

Устройствен правилник на Общинска администрация - Смядово - актуализиран (11.85 MB, PDF)