Република България ● Община Смядово

Езици

Анкета

понеделник, 10.10.2022 г.
Категория: 

 

 

АНКЕТА

Проект BGLD-3.002-0004 „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово“, финансиран по процедура BGLD-3.002 „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

 

Бихме искали да поканим всички заинтересовани жители на общината да попълнят анкетата в един от приложените файлове, формат (Word (171.03 KB, DOCX)OpenOffice (20.61 KB, ODT) или от PDF (287.86 KB, PDF) в jpeg-снимка) и да го изпратят по електронна поща до: dynamic.solutions@mail.bg

Благодарим ви предварително за участието!