Република България ● Община Смядово

Езици

БЮДЖЕТ 2021

вторник, 02.02.2021 г.

На основание чл. 84, ал. 6 от  Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Смядово,

  КМЕТЪТ НА ОБЩИНА СМЯДОВО

    Кани жителите на Община Смядово, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, на граждански сдружения, общински съветници, ръководители на бюджетни звена и други заинтересовани лица, да вземат участие в публично обсъждане на проекта на бюджет за 2021 г. на Община Смядово.

     Публичното обсъждане ще се проведе на 09.02.2021 година /вторник/ от 10,00 часа в Заседателна на Община Смядово.

    Предложения, свързани с проекта на Бюджет 2021 г. можете да отправяте в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Общинска администрация и на електронния адрес: www.smyadovo.bg 

    Във връзка с обявената епидемична обстановка в страната, публичното обсъждане ще се проведе съгласно заповедта на Министъра на здравеопазването.


 

24/02/2021 г.

 

Формула ДГ (451.13 KB, PDF)

Формула училища (1.06 MB, PDF)

Бюджет с тримесечно разпределение СУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Смядово (470.11 KB, PDF)


04/03/2021 г.

Бюджет на Община Смядово за 2021 г. (184.3 KB, ZIP)

Изпълнение на бюджета за 2021 г.

Изпълнение м. 01.2021 г. (1.6 MB, ZIP)

Изпълнение м. 02.2021 г. (1.61 MB, ZIP)

Изпълнение м. 03.2021 г. (2.3 MB, ZIP)

Отчет 1-во тримесечие 2021 г.  (1.74 MB, ZIP)

Капиталови разходи (408.61 KB, PDF)

Капиталови разходи първо тримесечие 2021 г.

1. КР (66.5 KB, XLS) 

2. КР (108.5 KB, XLS)

Капиталови разходи второ тримесечие 2021 г.

1. КР (109 KB, XLS)

2. КР (28.7 KB, XLSX)

Капиталови разходи трето тримесечие 2021 г.

1. КР (116 KB, XLS)

2. КР (35.73 KB, XLSX)

 

Изпълнение м. 04.2021 г. (1.67 MB, ZIP)

Изпълнение м. 05.2021 г. (1.7 MB, ZIP)

Изпълнение м. 06.2021 г. (1.67 MB, ZIP)

Отчет второ тримесечие 2021 г. (1.76 MB, ZIP)

Изпълнение м. 07.2021 г. (1.68 MB, ZIP)

Изпълнение м. 08.2021 г. (1.69 MB, ZIP)

Изпълнение м. 09.2021 г. (1.69 MB, ZIP)

Отчет трето тримесечие 2021 г. (1.77 MB, ZIP)

Изпълнение м. 10.2021 г. (1.73 MB, ZIP)

Изпълнение м. 11.2021 г. (1.71 MB, ZIP)

Изпълнение м. 12.2021 г. (1.71 MB, ZIP)

Отчет четвърто тримесечие 2021 г. (15.59 MB, ZIP)