Република България ● Община Смядово

Езици

Център за обществена подкрепа

понеделник, 02.04.2018 г.
Категория: 

ПРОЕКТ

„С ГРИЖА ЗА ВАС, УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО“          

ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА   ОТ ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА“

                 ПО ДОГОВОР № РД 04-58 ОТ 30.03.2018 г.

 

О Б Я В А

От 02.05.2018 г. в гр. Смядово стартира социалната услуга Център за обществена подкрепа за деца със специални образователни потребности по  проект „С ГРИЖА ЗА ВАС УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО“, финансиран от Фонд „Социална закрила“ с Договор РД 04-58/30.03.2018 г.

Срокът на изпълнение на проекта е до 31.12.2018 г.

Заявления за ползване на услугата се приемат  от 09.04. 2018 г.всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч.до 17.00 ч. в сградата на ЦОП, находящ се в сградата на Народно читалище „Братсво-1860“

Срокът за подаване на заявления за ползване на услугата е постоянен до приключване на проекта.

Уведомяваме Ви, че на 12.04. 2018 г. във връзка със стартирането на проекта в сградата на Община Смядово ще се проведе среща със родители на деца със специални образователни нотребности, инициирана от Кмета на Община Смядово г-жа Иванка Петрова

 

Брошура (2.19 MB, DOCX)

Обява (211.61 KB, DOCX)

Презентация (624.67 KB, DOCX)

Обучение (211.58 KB, DOCX)


 

НА МОРЕ

На 18.07.2018 г. и 19.07.2018 г. се осъществи поредното мероприятие по проект „С ГРИЖА ЗА ВАС УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО“, финансиран от Фонд „Социална закрила“ с договор № 04-58/30.03.2018 г.

Децата, потребители на ЦОП и техните родители прекараха 1 ден на море в гр. Варна, като за всички беше осигурен обяд в ресторант „Европа“. За част от децата и родителите това беше първият допир с морето. Децата бяха удивени от неговата безкрайност.

Отначало плахо, но постепенно по-смело и уверено децата влязоха в морето и се забавляваха. В края на деня с нежелание тръгнаха и заявиха желанието си отново да отидат на море.

Мероприятието беше изключително полезно за малките потребители на Центъра за обществена подкрепа гр. Смядово. Децата разшириха своя кръгозор и обогатиха представите си за природата, но най-ценното беше, че тези деца направиха още една крачка към увереността в собствените се сили и възможности, и преодоляха страха си към безкрайната морска шир.

Благодарим на Кмета на Общината г-жа Иванка Петрова и на Фонд „Социална закрила“, че благодарение на тяхната подкрепа дарихме поредния щастлив ден за нашите деца.

 

Е. Кръстева,

Ръководител проект


      На излет сред природата

      На 07.08.2018 г. и 14.08.2018 г. бяха организирани излети сред природата по проект „С ГРИЖА ЗА ВАС УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО“, финансиран от Фонд „Социална закрила“ с Договор № 04 -58/30.03.2018 г.

       Децата, потребители на ЦОП гр. Смядово и техните родители се забавляваха на открито сред природата, някои от децата за първи път играха с други деца и със своите родители, всички бяха много щастливи, неуморно тичаха, скачаха, ритаха топка.

     Чрез игрите децата обогатиха представите си за заобикалящия ги свят, учиха се да спазват и следват правила. Играта беше чудесно средство за намиране на нови приятели и разширяване на социалните им контакти.


НА ТЕАТЪР

На  19.09.2018 г. се осъществи поредното мероприятие по проект „С ГРИЖА ЗА ВАС УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО“, финансиран от Фонд „Социална закрила“ с договор № 04-58/30.03.2018 г.

Децата, потребители на ЦОП посетиха постановката на „Драматичен куклен театър Васил Друмев“ гр. Шумен „Пипи дългото чорапче“. Допира им с героите Пипи, Аника и Томи беше много интересен и полезен за мълчуганите. Децата бяха възхитени от силата, приключенския дух на Пипи и чуството й за отговорност към приятелите й.

Пипи дългото чорапче даде един от най-полезните уроци на децата: да не спират да се наслаждават на живота и да вярват в собствените си сили и възможности, защото според една от крилатите фрази на Пипи : „Светът е пълен с разни неща и наистина има нужда някой да ги потърси и намери. Именно това правят нещотърсачите“.

 

Ръководител проект,

Е. Кръстева


На 11.10. 2018 г. беше организирано поредното мероприятие посещение на делфинариум и 3D кино в гр. Варна, по проект „С ГРИЖА ЗА ВАС УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО“, финансиран от Фонд „Социална закрила“ с  Договор № 04 -58/30.03.2018 г.

Децата от ЦОП гр. Смядово бяха възхитени от разнообразната и атрактивна програма на делфините r следяха в захлас техните трикове, салтата, които правеха.

Посещението на Делфинариума ще остане незабравимо изживяване за децата.

Посетиха 3 D киното „Малката стъпка“ - една история за приятелството, смелостта и удоволствието да си откривател.

Мероприятието беше изключително полезно за малките потребители на ЦОП гр. Смядово, разшириха знанията си за обитателите на водния свят и взеха един от поредните си житейски уроци по смелост, приятелство.

Ръководител проект,

Е. Кръстева


      Уважаеми съграждани,

     На 17.12.2018 г. от 10.30 ч. в Музеен комплекс  гр. Смядово ще бъде проведена заключителна конференция по проект  „С ГРИЖА ЗА ВАС УСПЯВЯМЕ ЗАЕДНО“ , финансиран от Фонд „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА“  по договор № РД 04-58/30.03. 2018 г.

     Ще бъдат представени  на творбите на децата, които те изработиха с много труд и упоритост, подкрепяни от специалистите по проекта.

 


Заключителна конференция

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

    Проектът  „С ГРИЖА ЗА ВАС УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО“СТАРТИРА НА 02.04. 2018 г. с подписването на Договор № РД 04-58/30.03.2018 г. с Фонд „Социална закрила“

   Месец април 2018 г. се сформира екипа на проекта: ръководител проект, счетоводител проект, бяха назначени и специалистите на ЦОП,  по трудови договори:  1 бр. социален работник; 1 бр. психолог - по трудови договори,  по граждански договор 1 бр. ресурсен учител.

    Изготвена беше нормативната  база за работа в ЦОП, съобразена със Закона за закрила на детето, Правилника за неговото приложение и Методиката за работа в ЦОП.  

    По инициатива на Кмета на Община Смядово беше проведена работна среща с родителите на деца със специални образователни потребности. Бяха приети Заявления за ползване на социалната услуга, бяха сключени договорите с потребителите, бяха доставени канцеларски материали и материалите за обучение и терапия в ЦОП.

    Реалната работа с потребителите започна от 02.05.2018 г. бяха изготвени индивидуалните оценки на потребностите индивидуалните планове и програми на децата.

   Капацитет на услугата беше: 15 деца със специални образователни  потребности

Териториален обхват: град Смядово и населените места в общината.

 

    В Центъра за обществена подкрепа   социална и психологическа подкрепа получиха  15 деца със специални образователни потребности и техните родители,  в това число 1 бр. приемно семейство и 5 деца с риск от отпадане от училище и техните родители.

 

Основната цел на проекта беше:

   Да се окаже съдействие за укрепване на системата от социални услуги за деца  и удовлетворяване на качеството иа живот на деца с увреждания и техните семейства, чрез предоставяне на социалната услуга в общността „Център за обществена подкрепа“.  Да помогнем на децата  и семействата в риск да се включат активно в обществения живот Да се създадат възможности за достоен и пълноценен начин на живот и подпомагане за социална интеграция на деца и семейства от Община Смядово. 

 

 

            ПРИНЦИПИ НА РАБОТА БЯХА:

► Поставяне на най-добрия интерес на детето в центъра на работата;

► Работа в екип и междуинституционално сътрудничество;

► Доброволност за ползване на социалните услуги в ЦОП;

                        

                        

 

    Във връзка с реализирането на целите и придобиването на социален опит от децата бяха проведени редица мероприятия:

   Обучение на родителите на деца със специални образователни потребности, на това обучение много от родителите за пръв път имаха възможност да зададат въпроси на г-жа Казакова, да контактуват помежду си, да споделят проблемите си от социален и битов характер и притесненията си  относно трудностите, които срещат при отглеждането и възпитанието на децата. Тези обстоятелства са от изключителна важност, тъй като на голяма част  от родителите не са имали възможността или са изпитвали притеснение да споделят проблемите си.

  А всички знаем, че споделянето на проблема, е първата крачка от разрешаването му.

  Беше организирана и детска дискотека, на която децата, техните родители и специалистите на ЦОП се забавляваха, танцуваха и се веселиха, това спомогна да се доближим до децата и родителите им и те постепенно да осъзнаят, че специалистите на ЦОП са техни приятели и могат да им се доверят.

 Децата, потребители на ЦОП и техните родители прекараха 1 ден на море в гр. Варна,като  за всички беше осигурен обяд в ресторант „Европа“. За част от децата и родителите това беше първият допир с морето. Децата бяха удивени от неговата безкрайност.  Отначало плахо, но постепенно по-смело и уверено децата влязоха в морето и се забавляваха. В края на деня с нежелание тръгнаха и заявиха желанието си отново да отидат на море.

    На  19.09.2018 г. се осъществи поредното мероприятие по проект „С ГРИЖА ЗА ВАС УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО“, финансиран от Фонд „Социална закрила“ с договор № 04-58/30.03.2018 г.

    Децата, потребители на ЦОП посетиха постановката на „Драматичен куклен театър Васил Друмев“ гр. Шумен „Пипи дългото чорапче“. Допира  с героите Пипи, Аника и Томи беше много интересен и полезен за мълчуганите. Децата бяха възхитени от силата, приключенския дух на Пипи и чуството й за отговорност към приятелите й.

   Пипи дългото чорапче даде един от най-полезните уроци на децата: да не спират да се наслаждават на живота и да вярват в собствените си сили и възможности, защото според една от крилатите фрази на Пипи : „Светът е пълен с разни неща и наистина има нужда някой да ги потърси и намери. Именно това правят нещотърсачите“

 

  На 11.10. 2018 г. беше организирано мероприятие посещение на делфинариум и 3 D кино в гр. Варна, по проект „С ГРИЖА ЗА ВАС УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО“, финансиран от Фонд „Социална закрила“ с  Догово𠹓 с Договор № 04 -58/30.03.2018 г.

Децата от ЦОП гр. Смядово  бяха възхитени от разнообразната и атрактивна програма на делфините следяха в захлас техните трикове, салтата които правеха. Посещението на Делфинариума ще остане незабравимо изживяване за децата.

Посетиха 3 D киното „Малката стъпка“ една история за приятелството, смелостта и удоволствието да си откривател.

Децата разшириха знанията си за обитателите на водния свят и взеха един от поредните си житейски уроци по смелост и приятелство.

   На 30. 10. 2018 г. се проведе мероприятието изкуство сред природата, преди това бяха организирани два излета. Рисуването на открито и работата с природни материали помогна много за развитието на творческите  способности и въображението на децата.

Екипът на ЦОП заложи много не само на работата с децата, но и с родителите,  Работата с тях доведе до повишаване на родителския капацитет, придобиха умения за работа за изграждане на добри поведенчески и социални навици на своите деца, промени се начина им на комуникация с  децата, научиха се да бъдат по търпеливи, научиха се да вярват на своите деца, а това доведе и до постигането на положителни резултати при работата с децата , те станаха по-уверени, по – смели, чувстват се обичани и сигурни.  Подкрепяни и от специалистите на ЦОП децата придобиха социални умения,  изградиха приятелски взаимоотношения,  по-лесно и успешно контактуват  със своите съученици. Включването на децата в Проекта им осигури едно успешно начало в тяхната социализацията, помогна за преодоляване на рисковете от социално изключване.

   По време на реализацията на проекта имахме успешно сътрудничество със СУ „Св.Св. Кирил и Методий“,  отдел „Закрила на детето“ при Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Велики Преслав, ЦОП се предоставят услуги на деца с направления от ОЗД.

     Ежемесечно графиците за работа с деца се предоставят на Директора на „Св.Св. Кирил и Методий“ г-жа Марияна Живкова, учениците, потребители на ЦОП  се освобождават от учебния процес, когато е необходимо за провеждането на мероприятия и за изпълнение на месечните програми на ЦОП. Съвместно с училищните образователни медиатори, съдействахме на едно дете да се интегрира в детската градина в гр. Смядово. По информация на г-жа Живкова в децата, с риск от отпадане от училище се наблюдава  положителна нагласа към учебния процес, посещават редовно учебните зянятия.

     Успешно работихме и с Отдел за Закрила на детето при ДСП  гр. Велики Преслав. ЦОП работи с пет деца с риск от отпадане от училище с направление от ОЗД. При стартирането и на по-късен етап ЦОП беше посетен от Началник ОЗД, която ни помогна с професионални насоки за работа, проведе  супервизия на специалистите от ЦОП.

   Коректен партньор по проекта беше Симеон Коматински – Управител на   „ЕС КЕЙ ПРО СЪРВИЗ“ ООД, на когото с Договор № 72/24.04.2018 г. са възложени организацията  на мероприятията по проекта и Договор № 73/24.04.2018 г. за доставка на канцеларски материали, материали за обучение и терапия.

   Мероприятията бяха организирани в сроковете, които бяха възложени, материалите бяха доставени в необходимите срокове с необходимото качество и количество.

   Искам да благодаря на Ръководния екип на ОБА и Кмета на Обшина Смядово г-жа Иванка Петрова, които ни оказваха подкрепа и винаги бяха съпричастни с проблемите на децата и техните семействата, поставени по една или друга причина в неравностойно социално положение. Изпълнявайки желанието на децата да отидат отново на море и с единствения мотив да направи децата щастливи Общината осигури безплатен превоз, беше организирано тържество, по-случай Денят на детето, предстои и организирането на Коледно тържество. Със съдействието на г-жа Петрова на едно от семействата, което живееше в лоши битови условия беше предоставено Общинско жилище, същите успяха да се социализират, поддържат добри взаимоотношения със съседите си.

   Благодарим и на Фонд Социална закрила, които осигуриха не само финансирането по проекта, но и  във всеки един момент от реализирането му ни оказваха съдействие.

  Благодарим Ви, че дарихте  увереност, сигурност и надежда за по щастлив, качествен и достоен живот на децата, потребители на ЦОП и техните семейства.  

   Накрая, но не на последно място искам да благодаря и на екипа по проекта счетоводителя Живка Стоева, социалният работник Мерлин Мехмедова, ресурсния учител Филипина Александрова, психолога Галя Друмева, които работеха всеотдайно с професионализъм и отговорност и допринесоха за успешното му реализиране. Благодаря Ви.

 

 

17.12.2018 г.                                                                                          Изготвил: Е. Кръстева,

                                                                                                                Ръководител проект

Гр. Смядово