Република България ● Община Смядово

Езици

Обява

сряда, 17.08.2022 г.
Категория: 

ОБЯВА ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

 

 

ОБЩИНА СМЯДОВО

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ

В ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА /ЦОП/

 

Брой свободни работни места:

социален работник/ръководител ЦОП – 1 бр., с код по НКПД: 26356003;

педагог – 1 бр., с код по НКПД: 23596012;

сътрудник, социални дейности – 1 бр., с код по НКПД: 34123006

 

Място на работа: община Смядово, град Смядово, пл. „Княз Борис I“ №3, Център за обществена подкрепа

Пълният текс на обявлението тук (254.94 KB, PDF).

 

Документи за кандидатстване:

Заявление (70 KB, DOC) (образец)

Автобиография (23.49 KB, DOCX) (образец)

Уведомление за защита на личните данни (68 KB, DOC)

Декларация при кандидатстване (67.5 KB, DOC)