Република България ● Община Смядово

Езици

Резултати от проведен І етап от провеждане на процедури за подбор на персонал в ЦНСТПЛД-1 гр. Смядово и ЦНСТПЛД-2 гр. Смядово

сряда, 21.09.2022 г.
Категория: 

Извлечение по протокол № 1 от 21.09.2022 г. от работата на комисията, назначена със Заповед на Кмета на община Смядово за подбор на персонал в ЦНСТПЛД-1 гр. Смядово и ЦНСТПЛД-2 гр. Смядово

 

Списък на допуснатите до ІІ етап (70.5 KB, DOC) /провеждане на интервю/ кандидати за работа 

Списък на недопуснатите до ІІ етап (68 KB, DOC) кандидати за работа

 

ИНТЕРВЮТО с допуснатите кандидати ще се проведе на 27.09.2022 г. /вторник/ от 09:30 часа в Заседателната зала на Общинска администрация – Смядово.