Република България ● Община Смядово

Езици

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 80/3811 кв. м. идеални части от ПИ с идентификатор 67708.306.316

сряда, 06.07.2022 г.